طبقه بندی - فانتزی

هری پاتر و سنگ جادو
ویدئو

هری پاتر و سنگ جادو

هری پاتر و سنگ جادو یک فیلم فانتزی محصول سال ۲۰۰۱ به کارگردانی کریس کلمبوس است که توسط شرکت برادران وارنر توزیع شد. این فیلم بر اساس کتابی با همین...